علی مکاریان رئیس اداره برق آغاجاری

خورنا: رئیس ادره برق آغاجاری گفت: پروژه های اداره برق آغاجاری در هفته دولت بهره برداری میشوند. مهندس علی مکاریان رئیس اداره برق آغاجاری در گفتگو با خبرنگار خورنا در آغاجاری پروژه های آماده بهربرداری ادره برق شهرستان آغاجاری در هفته دولت را معرفی کرد. وی تصریح کرد: به مناسبت هفته دولت اداره برق رسانی…