علی محمد آخوندعلی

37
خورنا: مراسم تودیع و معارفه رییس دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول با حضور معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم برگزار شد. دکتر علی محمد آخوندعلی رییس پیشین این دانشگاه در ابتدای این مراسم با اشاره به تاریخچه دانشگاه دزفول، اظهار…