علی محمد آخوندعلی

خورنا: مراسم تودیع و معارفه رییس دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول با حضور معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم برگزار شد. دکتر علی محمد آخوندعلی رییس پیشین این دانشگاه در ابتدای این مراسم با اشاره به تاریخچه دانشگاه دزفول، اظهار کرد: تاریخچه فعالیت دانشگاه صنعتی دزفول به پیش از انقلاب باز می گردد و در زمان جنگ تحمیلی تعداد اندک…