علی عموری

خورنا: نمایشگاهی از آثار حجم علی عموری از سوم اردیبهشت 93 به مدت 10 روز برپا است. علی عموری اظهار کرد: این نمایشگاه شامل نقاشی حجم است که برای اولین بار نقاشی به صورت حجم روی بوم ایجاد شده و تاکنون کسی این ایده را اجرا نکرده است. وی افزود: موضوع آثاری که من به نمایش درمی‌آورم درباره…