علی عماد در مراسم نمادین کلنگ زنی

37
خورنا: معاون توسعه و پشتیبانی استاندار خوزستان مهاجرت فراوان مردم را باعث گستردگی شهر اهواز دانست. علی عماد در مراسم نمادین کلنگ زنی هشت پروژه عظیم شهرداری اهواز در مسیر جاده اهواز ـ حمیدیه روبروی منطقه عین دو اهواز اظهار…