علی عماد در مراسم نمادین کلنگ زنی

خورنا: معاون توسعه و پشتیبانی استاندار خوزستان مهاجرت فراوان مردم را باعث گستردگی شهر اهواز دانست. علی عماد در مراسم نمادین کلنگ زنی هشت پروژه عظیم شهرداری اهواز در مسیر جاده اهواز ـ حمیدیه روبروی منطقه عین دو اهواز اظهار کرد: از 34 سال قبل مهاجرت مردم به شهر اهواز آغاز شده و این مهاجرت ها باعث گستردگی شهر شده…