علی عطارپور

خورنا: حکم علی عطارپور،به عنوان سرپرست شهرداری هویزه در کمتر از 24 ساعت لغو شد. به گزارش خورنا از هویزه، 24 ساعت نگذشته از انتخاب علی عطارپور به عنوان سرپرست شهرداری هویزه از طرف شورای فعلی، خبر از لغو حکم وی به گوش می رسد. همایون موالی عضو شورای شهر در این مورد بیان داشت:…