علی عزتی

خورنا: علی عزتی گزینه پیشنهادی آبت الله هاشمی رفسنجانی برای استانداری خوزستان میباشد. شنیده های خبرنگار خورنا حکایت از آن دارد که علی عزتی نماینده سابق مجلس که از نزدیکان آیت الله هاشمی رفسنجانی است و سابقه کار در استان خوزستان را دارد از سوی آیت الله هاشمی به حسن روحانی برای تصدی استانداری…