علی حسین رشیدی زاد

خورنا:به گزارش اداره روابط عمومی شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز اندیمشک ، مراسم تودیع و معارفه مدیر حراست و امور محرمانه با حضور مدیرعامل و جمعی از مسئولین شرکت برگزار گردید. در این مراسم مهندس رئوفی نسب طی حکمی آقای علی حسین رشیدی زاده را به عنوان سرپرست حراست سد و نیروگاه دز منصوب و از…