علی بختیارپور فرماندار جدید اهواز

37
خورنا: دکتر مقتدایی استاندار خوزستان در نخستین نشست خبری خود با رسانه های استان عنوان داشت: سعی خواهد شد برای انتصاب فرمانداران شهرهای مهم و حساس استان از مدیران با مدرک دکتری مرتبط با مدیریت شهری بهره…