علی بابا احمدپور مدیرعامل سینا صنعت ایذه

فیروز بیگلری/ خورنا،در پی تجلیل دانشگاه علمی کاربردی شهرستان ایذه از تیم کشتی سینا صنعت ایذه،مهندس علی بابا احمدپور مدیرعامل شرکت سینا صنعت ایذه طی پیامی از مدیران و بانیان این مراسم تشکر و قدرانی کرد متن پیام به شرح…