علی بابا احمدپور، سینا صنعت ایذه

خورنا/ بیگلری – از سوی سید نورالدین دشتی رییس H S E پتروشیمی منطقه پارس جنوبی مهندس علی بابا احمدپور مدیرعامل سینا صنعت ایذه به عنوان پیمانکار نمونه ایمنی در سال ۹۵ انتخاب و برگزیده شد و به پاس زحمات و خدمات ارائه شده لوح یادبود و تندیسی در این خصوص به مهندس علی بابا احمدپور مدیرعامل سینا…