علی آلبومرادی

خورنا: رئیس ورزش و جوانان رامهرمز گفت: از عملکرد 28 هیئت ورزشی این شهرستان تقدیر به‌عمل آمد. علی آلبومرادی اظهار کرد: در راستای تشویق و قدردانی از هیئت‌های ورزشی این شهرستان از تمام هیئت‌های ورزشی و زحمات یک ساله آن‌ها که در سال 92 فعال بودند تقدیر به عمل آمد. وی ادامه داد: در این شهرستان 28 هیئت ورزشی در رشته‌های مختلف…