علی‌رضا قاسم‌نژاد

خورنا: رئیس اتاق اصناف رامهرمز گفت: نظارت بر بازار را برای کنترل قیمت‌ها تشدید خواهیم کرد. علی‌رضا قاسم‌نژاد امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در رامهرمز اظهار کرد: با توجه به فرا رسیدن نوروز و در راستای کنترل قیمت‌ها در کارگروه‌های مختلف، برنامه‌ریزی‌هایی‌  را انجام داده‌ایم و نظارت بر بازار را تشدید خواهیم کرد. وی ادامه داد: امیدواریم که با کنترل…