علیرضا مرادی‌فر

37
خورنا: مدیر اداره بندر دریانوردی هندیجان گفت: بنادر سجافی و بحرکان در این شهرستان آماده پذیرایی از مسافران نوروزی است. علیرضا مرادی‌فر  امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در هندیجان اظهار کرد: بنادر سجافی و بحرکان در این شهرستان…