علیرضا عطارزاده

۳۸۰۱۷La

مدیر عامل انجمن هنرهای نمایشی ایران:

خورنا – دکتر ارمغان بهداروند مدیر عامل انجمن هنرهای نمایشی ایران به مناسبت شهادت جانباز آزاده علیرضا عطارزاده جانباز و آزاده اندیمشکی این چنین…