علیرضا عطارزاده

مدیر عامل انجمن هنرهای نمایشی ایران:

خورنا – دکتر ارمغان بهداروند مدیر عامل انجمن هنرهای نمایشی ایران به مناسبت شهادت جانباز آزاده علیرضا عطارزاده جانباز و آزاده اندیمشکی این چنین نوشت: هزار جهد بکردم که سر عشق بپوشم نبود بر سر آتش میسرم که نجوشم پرنده ای دیگر به کاروان آسمان پیوست. پرنده ای که با بال و پری زخمی، حسرت وصل داشت و اندوه فراق. اندیمشک دوباره به یک…