علیرضا عالی پور معاون شهردار اهواز

خورنا: معاون خدمات شهری شهردار اهواز گفت: شاهد بارش 27 میلیمتر باران در اهواز بودیم در حالیکه امکانات شهرداری توان دفع 18 میلیمتر را دارد. علیرضا عالی پور اظهار کرد: با توجه به قدیمی بودن شبکه دفع آب های سطحی و همچنین فاضلاب در سطح شهر اهواز، متاسفانه در برخی موارد بارش باران، شهروندان را با…