علوم پزشکی اهواز

خورنا | احمدرضارستمی: دکتر اسماعیل ایدنی رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با اشاره به اختلالات ایجاد شده در شبکه توزیع برق، آب و مخابرات در روز شنبه ۲۳ بهمن ماه ۹۵ در استان خوزستان در خصوص روند ارائه خدمات درمانی به بیماران و مراجعین به بیمارستانهای تابعه دانشگاه…
خورنا: استاندار خوزستان به دلیل عدم هماهنگی با وی در انتصاب سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اهواز این انتصاب را به رسمیت نشناخته و ضمن موضع‌گیری علنی حتی با ارسال نامه‌ای به امضای مدیر دفترش مانع از شرکت مدیران استان در مراسم معارفه شده است. به گزارش خبرگزاری فارس از اهواز، بعد از گفت‌و‌گوی صریح و بی‌پرده محمدحسین سرمست رئیس…