علوم پزشکی اهواز

خورنا | احمدرضارستمی: دکتر اسماعیل ایدنی رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با اشاره به اختلالات ایجاد شده در شبکه توزیع برق، آب و مخابرات در روز شنبه ۲۳…
37
خورنا: استاندار خوزستان به دلیل عدم هماهنگی با وی در انتصاب سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اهواز این انتصاب را به رسمیت نشناخته و ضمن موضع‌گیری علنی حتی با ارسال نامه‌ای به امضای مدیر دفترش مانع از شرکت مدیران استان…