علمای خوزستان

خورنا: علما، روحانیون و ائمه جمعه خوزستان، نخستین سفر استانی دولت یازدهم را به این استان متفاوت با سفرهای دولت پیش دانسته اند و معتقدند که رییس جمهوری مرد خدمت است و باور دارند که این دولت به طور قطع به تمام وعده هایی که می دهد عمل خواهد کرد. نماینده ولی فقیه در خوزستان و…