علل آلودگی هوای اهواز

37
خورنا: سرپرست دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز: ارائه خدمات درمانی و اورژانسی نظام سلامت استان در ابعاد کمی و کیفی به بیماران مراجعه کننده به مراکز درمانی ناشی از آلودگی هوا عالی بوده است. با حضور هیئتی…