علايم

خورنا: معاون درمان دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز با بيان اين‌كه امروز تعداد مراجعات بيماران تنفسي نسبت به روزهاي گذشته كمتر شده است، گفت: با شيوع تنگي نفس و افزايش مراجعه بيماران تنفسي در مدت اخير، بيمارستان‌هاي بزرگ‌تر در اهواز تعداد مراجعان بيشتري داشته‌اند. دكتر ساسان موگهي اظهار كرد: بيمارستان‌ها از همان شب نخست كه ناگهان با خيل مراجعان…