عقب نشینی مجمع نمایندگان خوزستان از استعفا

خورنا: سید شریف حسینی نماینده مردم اهواز و عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره سوالات نمایندگان از وزرا، اظهار داشت: قرار است از این پس هماهنگی و تعامل بیشتری پیش از مطرح شدن سوالات نمایندگان از وزرا بین نماینده پرسش‌گر با وزیر مربوطه انجام شود، گاهی اوقات از آنجایی که وزرا وقت کافی برای تعامل با…