عفونتی از ناحیه شکم

خورنا – فرنگی‌کار وزن ۵۹ کیلوگرم کشورمان مورد عمل جراحی قرار گرفت. سامان عبدولی دارنده مدال نقره آسیا به دلیل عفونت از ناحیه شکم مورد عمل جراحی قرار گرفت و به همین دلیل در اردوی تیم ملی همچنان غایب است. عبدولی طی ۳ روز آینده به اردو اضافه خواهد شد تا تمرینات را همزمان با سایر فرنگی‌کاران ادامه دهد. پیش از این…