عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی

خورنا  شکرخدا موسوی در نطق میان دستور امروز مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بر همه تکلیف است با ابزار اقتصاد مقاومتی در برابر ویژه‌خواری، خودمانی‌سازی و بی‌عدالتی منطقه‌ای بایستند. هیچ مصلحتی جز مصلحت نظام نباید مبنا قرار گیرد.   نماینده مردم…