عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی

خورنا  شکرخدا موسوی در نطق میان دستور امروز مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بر همه تکلیف است با ابزار اقتصاد مقاومتی در برابر ویژه‌خواری، خودمانی‌سازی و بی‌عدالتی منطقه‌ای بایستند. هیچ مصلحتی جز مصلحت نظام نباید مبنا قرار گیرد.   نماینده مردم اهواز در مجلس با بیان اینکه رهبری به فرزندان انقلابی اجازه نمی‌دهد حتی یک گام از مذاکرات هسته‌ای عقب بنشینند،…