عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس

خورنا: عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس گفت: در بودجه سال جدید 30 درصد افزایش در بخش کشاورزی خوزستان داشتیم. سید شکر خدا موسوی در حاشیه سومین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی، دام طیور و آبزیان در اهواز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در راستای برنامه و بودجه سال 93 امسال توجه…