عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی

خورنا: عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع فیلتر شدن «وی چت» برای یافتن راه حل معقول و منطقی هفته جاری در جلسه این کمیسیون بررسی می شود. سیدرمضان شجاعی کیاسری روز شنبه در گفت وگو با ایرنا افزود:برخی برنامه های نرم افزاری مانند وی چت در فضای مجازی سایت، رسانه و خبرگزاری نیستند و نمی توان با فناوری…