عضو کمیسیون فرهنگی شورای شهر شوشتر

37
خورنا: عضو کمیسیون فرهنگی شورای شهر شوشتر گفت: فعالیت‌های فرهنگی در سطح شهر شوشتر رونق جدی خواهد گرفت و بر این اساس تلاش می‌کنیم تا این فعالیت‌ها برنامه محور باشند. به گزارش خبرگزاری فارس از شوشتر، محمد حافظی‌زاده…