عضو کمیسیون تلفیق

خورنا: عضو کمیسیون تلفیق گفت: بخشی از درآمد نفت باید در استان های نفتخیز کشور از جمله خوزستان هزینه شود.  عضو کمیسیون تلفیق گفت:بخشی از درآمد نفت باید در استان های نفتخیز کشور از جمله خوزستان هزینه شود. ˈ عباس پاپی زادهˈ روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: صنعت نفت بیش از صد سال است که در ایران…
خورنا: نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون تلفیق گفت:طرح تعریض ، توسعه و چهار بانده کردن جاده دزفول – شوشتر از ردیف اعتبارات پروژه های ملی پیگیری و اجرا می شود. ˈعباس پاپی زاده ˈ روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به دیدار ˈمحمدباقر نوبختˈ سخنگوی دولت…