عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی

37
خورنا:  عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: پائین بودن نرخ بنزین فقط به نفع پولدارها و کسانی است که توانایی استفاده و خرید بیشتر این سوخت را دارند زیرا این افراد به نسبت خرید بیشتری که می کنند…

عضو کمیسیون انرژی مجلس:

خورنا: عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از ضعف جدی مدیریت در بهداشت و درمان صنعت نفت گفت: وزاری نفت و بهداشت به وضعیت رقت‌بار بیمارستان‌های نفت هرچه سریع‌تر رسیدگی کنند. محمدسعید انصاری امروز در گفت‌و‌گو با…