عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

خورنا: عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: سرمایه‌گذاری بر بهبود شاخص‌های توسعه اجتماعی و فرهنگی مانند کاهش جرایم و بزهکاری تاثیر دارد و باعث افزایش رفاه در جامعه می‌شود. به گزارش خبرگزاری فارس از اهواز، مهدی نداف در نشست علمی – تخصصی سرمایه گذاری توسعه اقتصادی کلانشهر اهواز که ظهر امروز در شهرداری اهواز برگزار شد، اظهار…