عضو شورای شهر

خورنا: عضو شورای اسلامی شهر رامهرمز گفت: تعامل شورا با شهردار می‌تواند رفاه و خدمات‌دهی بیشتری را به شهروندان ارائه کرد و ناهنجاری‌های شهری را کاهش داد. احمد پیروز اظهار کرد: در سایه همدلی و همفکری‌های سازنده و به دور از هرگونه تفکرات خاص سیاسی و یا قومی‌گرایی و قبیله‌ای است که می‌توانیم به فکر آبادانی و رفع مشکلات و…