عضو شورای شهر ماهشهر

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر ماههشهر:

خورنا نعمت الله قنواتی گفت: کودکان و نوجوانان ماهشهری در مساجد و حسینه ها اوقات فراغت خود را میگذرانند. رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر بندرماهشهر در گتفگو با خورنا اظهار داشت: بر اساس طرحی که کمیسیون فرهنگی شورای شهر ارائه کرد و با همکاری اداره تبلیغات اسلامی شهرستان، کودکان و نوجوانان ماهشهری در مساجد و حسینه ها اوقات فراغت خود…
خورنا: رئیس شورای شهر ماهشهر گفت: در انتخاب قاطع شهردار، مصلحت عمومی ماهشهر در نظر گرفته شد. به گزارش خورنا به نقل از فارس، نافع آلبوغبیش اظهار کرد: شورای شهر بندر ماهشهر با وحدت، همدلی، انسجام و برادری اقدام به انتخاب قاطع شهردار این شهر کرد. وی افزود: در این انتخاب قاطع مصلحت عمومی شهر در نظر گرفته…