عضو شورای شهر ماهشهر

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر ماههشهر:

خورنا نعمت الله قنواتی گفت: کودکان و نوجوانان ماهشهری در مساجد و حسینه ها اوقات فراغت خود را میگذرانند. رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر بندرماهشهر در گتفگو با خورنا اظهار داشت: بر اساس طرحی که کمیسیون فرهنگی شورای شهر ارائه…