عضو شورای شهر لالی

عضو شورای شهر لالی خبر داد

عضو شورای شهر لالی در گفت و گو با لالی نیوز از طرح استیضاح شهردار از سوی دو تن از اعضای جوان شورای شهر لالی به دلیل برآورده نشدن انتظارات و اهداف این شورا خبر داد . به گزارش لالی نیوز برزو اسکندری در این گفت و گو ضمن اعلام این نکته که طرح استیضاح شهردار با امضای دو…