عضو شورای شهر خرمشهر

خورنا: عضو شورای شهر خرمشهر گفت: سعی بر آن داریم که بودجه ای را برای شهرداری تصویب کنیم که بیشتر به واقعیتهای موجود در شهر نزدیک باشد. علی غزالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در سه هفته گذشته تا به امروز جلسات مکرر و پرمحتوایی با بررسی و رفع ابهامات و اشکالات مربوط به تصویب بودجه…