عضو شورای شهر اندیمشک : انگیزه ای برای مبارزه با فساد در شهرداری اندیمشک دیده نمیشود

عضو شورای شهر اندیمشک مطرح کرد:

خورنا: حاج آقا باقری در نطق پیش از دستور خود در جلسه ی سی وششم شورای شهر نکاتی به شرح ذیل بیان کردند : نظر اینجانب باید به شهردار منتخب فرصت می دادیم تا خودش را اثبات کند و با تمام وجود از ایشان حمایت می کردیم اکنون بعد از حدود 5 ماه مدیریت، می شود عملکرد ایشان را…