عضو شورای شهر آبادان

خورنا: عضو شورای شهر آبادان گفت: اکثر اعضای شورا موافق ابقا و ادامه کار شهردار فعلی آبادان هستند. به گزارش خبرگزاری فارس از آبادان، عبدالحسین مکوندی اظهار کرد: اکثر اعضای شورای شهر آبادان با حضور شهردار فعلی آبادان در سمت خود موافق هستند. وی افزود: با توجه به شرایط موجود و پروژه‌های…