عضو شورای اسلامی شهر شوشتر

37
خورنا: عضو شورای اسلامی شهر شوشتر گفت: پارک‌های شوشتر از نظر مبلمان شهری و وسایل پسماند تجهیز می‌شوند. محمدرضا یاحقی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در شوشتر اظهار کرد: پارک‌ها و مراکز تفریحی شهر شوشتر از جمله مکان‌هایی…
37
خورنا: عضو شورای اسلامی شهر شوشتر گفت: شهرداری‌ها در تامین اعتبار برای نگهداری کشتارگاه‌ها وامانده‌اند و باید در این بخش تجدید نظر شود. اسحاق عسکری امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در شوشتر اظهار کرد: کشتارگاه‌های خوزستان در سراسر استان…