عضو شورای اسلامی شهر شادگان

خورنا: عضو شورای اسلامی شهر شادگان گفت: متاسفانه دخالت دادن گرایش‌های سیاسی باعث تعویق در صدور حکم شهردار جدید شده است. طاهر مقدم امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در شادگان اظهار کرد: انتخاب شهردار به شورا واگذار شده و استاندار حکم شهردار را صادر می‌کند اما متاسفانه به دلیل برخی نگرش‌های سیاسی، در شادگان کارشکنی‌هایی صورت گرفت و برخلاف…