عضو شوراي اسلامي شهر آبادان

خورنا: عضو شوراي اسلامي شهر آبادان گفت: آبادان امروزي نياز به خلق حماسه اقتصادي دارد. حميد حنظل عيداني در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار كرد: پذیرفتن مسوولیت در نظام اسلامی از تکالیف الهی به بندگان صالح است و خدمت بی‌منت، صادقانه، کارآمد و پاسخگویی در مقابل عملکردها از ویژگی‌های یک مدیر توانمند، اخلاق محور و متعهد در نظام اسلامی است. وي…
خورنا: عضو شوراي اسلامي شهر آبادان گفت: مسقف کردن كانال‌هاي دفع آب‌هاي سطحي در آبادان غير كارشناسي است و تصميمات غيركارشناسي به شهروندان آسيب مي‌رساند. حميد حنظل عيداني در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار كرد: تلاش براي حفظ و تأمين سلامت شهروندان يكي از وظايف ذاتي شوراي سلامت است لذا انتظار مي‌رود كه تمامي ابعاد مربوط به سلامت در…