عضو تیم ملی کشتی فرنگی ایران

۱۳۹۵۰۵۲۵۰۲۱۴۰۳۸۰۴۸۳۸۵۴۹۴

عضو تیم ملی کشتی فرنگی ایران

خورنا – عضو تیم ملی کشتی فرنگی ایران گفت: قصد کناره‌گیری از تیم ملی را ندارم و در المپیک بعد هم کشتی می‌گیرم. سعید عبدولی…