عضویت در جبهه پایداری

خورنا: آیت الله مصباح یزدی و جبهه پایداری پس از پیروزی حسن روحانی از سوی همزادان اصولگرای خویش عنوان «متهم اصلی باخت اصولگرایی» را کسب کردند تا این روزها بر خلاف ایام انتخابات سکوت و محاق را تجربه کنند. پایداری ها که کاندیدای اصلی شان یعنی باقری لنکرانی همان فردی که به گفته آیت الله مصباح، اصلح…