عشایر اندیمشک

عشایر در دوران انقلاب حضوری مثبت داشته اند

خورنا : به گزارش روابط عمومی فرمانداری حمید رضا گودرزی در دیدار نوروزی با جمعی از عشایر در محل فرمانداری افزود: این قشر همچنین در تولید و کمک به رونق اقتصاد کشور همواره نقش آفرین بوده است و باید از آنان حمایت کرد. وی افزود:رشادت های عشایر غیور و ولایت مداری آنان همواره در دوران مختلف مشاهده شده و آنها…