عزیز ارشم

خورنا: مدیرکل منابع طبیعی خوزستان گفت: به دلیل مشکلات مالی، «مالچ پاشی» از برنامه امسال بیابان زدایی و مقابله با گرد و غبار حذف شده است. عزیز ارشم در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز «مالچ پاشی» را بخشی از برنامه بیابان زدایی و مقابله با گرد و غبار عنوان کرد و افزود: امسال مالچ پاشی از برنامه…