عزيزاله سپهوند

خورنا: فرمانده انتظامي اهواز در حاشيه نمايش كشفيات اموال سرقتي از داخل خودروها كه در 4 روز گذشته در اهواز كشف و ضبط شده‌اند، گفت: اگر در سطح مراكز تجاري و هسته مركزي پاركينگ‌هاي متعددي وجود داشته باشد قطعا مي‌توان فرصت را از سارقان و مجرمان گرفت تا دست به فعل مجرمانه خود نزنند.