عزم ملی برای مطالبات رزمندگان و جنگ زدگان

خورنا: سلطانی فر گفت: تاکنون 35 هزار و ۳۱۹ امضا جهت حل مشکلات بازماندگان جنگ جمع آوری شده است. هوشیار سلطانی فر، طراح و هماهنگ کننده اصلی طرح “عزم ملی برای مطالبات رزمندگان و جنگ زدگان” ضمن قدرداني از همراهي رسانه اي پایگاه خبری خورنا و دیگر رسانه های همراه اظهار داشت: همراهی رسانه های استانی…