عزل مقتدایی

خورنا – یکی از محبوبیت مقتدایی سخن رانده و دیگری از ظلمی که مقتدایی در حق خوزستان روا داشت. این تعریف و تمجیدها گاهی از دایره اخلاق… به گزارش خورنا از شوشان؛ حمله به پیج اینستاگرام شخصیت ها و مسئولین پس از یک اتفاق ، چیز جدیدی نیست و این روزها واکنش کاربران شبکه های اجتماعی و حمله به…
خورنا – صبح امروز سه شنبه در حالی که همگان منتظر عزل و نصب های جدید در سطح استان بودند، استاندار خوزستان «بازنشست/ مستعفی/ معزول» شد. شما در این نظرسنجی میتوانید نظر خود را به جدایی عبدالحسین مقتدایی، استاندار سابق خوزستان از استانداری اظهار بفرمایید: این نظر سنجی بسته شد و فقط نتایج قابل مشاهده است