عربی صحبت کردن روحانی

خورنا: پرسش بی ادبانه یک خبرنگار از نوبخت: آقای رییس‌جمهور حتما باید با زبان عربی با مردم صحبت می‌کرد؟ به گزارش خورنا، همچنین در مورد سفرهای استانی و انتقادات وارد شده به سفر رییس‌جمهور به خوزستان از نوبخت سوال شد و به او گفته شد “آیا دولت مجبور بود یکسری کارها همچون جمع‌آوری نامه‌ها…