عذرخواهی صدا و سیما و کارگردان این سریال ازقوم بختیاری