عدم رای اعتماد

37
خورنا: حرف‌هایی که می‌تواند به‌خوبی در تحلیل آنچه در بهارستان اتفاق افتاده و برای بسیاری مغفول مانده تاثیرگذار باشد. ‌افتادن آقای نجفی خیلی‌ها را متعجب کرد، پیش‏بینی شما چه بود؟ کمتر کسی فکرش را می‌کرد، ایشان…