عدم تایید صلاحیت قلاوند و دارایی

عدم احراض صلاحیت قلاوند و ماکنالی، بازگشت حسنوند...!

خورنا – پس از اعلام نظرات هیئت های نظارت شهرستان های مختلف، و برسی نهایی صلاحیت های دواطلبین این عرصه در هیئت نظارت خوزستان، لیست نهایی افراد واجد صلاحیت از حوزه انتخاباتی اندیمشک به شرح زیر اعلام شد ۱- فریدون…