عبدالکریم درویش‌زاده

37
خورنا: مدیرکل راه‌آهن جنوب گفت: نرخ بلیط قطار هنوز براساس همان نرخ‌های قبلی است و تغییری نکرده است.  عبدالکریم درویش‌زاده اظهارکرد: اگر قرار باشد تغییر یا افزایشي در…