عبدالله عبیاوی

37
خورنا: معاون اداری مالی اداره‌کل حمل و نقل و پایانه‌های خوزستان گفت: در حال حاضر در پايانه مرزي چذابه به دلیل عدم افتتاح کامل، فعالیت‌ها در کانکس‌های موقت انجام می‌شود اما در هفته جاری…